เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อเข้าระบบ :  
รหัสผ่าน :  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม 36719 ครั้ง
สมาชิก 132 รหัส
วิดีโอออนไลน์ 10620 ครั้ง
 
 
ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 099  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กัลยา​ วิชา​กร​  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : สวัสดี​ค่ะ​  
 วันที่ : 2020-01-28 11:37:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 098  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บูมน้อย  
 โรงเรียน : โคกสง่า  
 ข้อความ : เว็บไมาตรฐานครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:36:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 097  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ธนากร อาดคำไพ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียร ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:36:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 096  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วรรณษา ขามผลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:36:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 095  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว การพิน สินจักร  
 โรงเรียน : รร.เฉลิมพระเกีรยติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ????  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 094  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพงศ์ แสนชนะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ  
 ข้อความ : สวัดดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 093  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายปรเมศวร์ เนื่องโนราช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับคุณครู #เกรด 4 น้ะครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 092  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรพรรณ รึผาดำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 091  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 090  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายพิทักษ์ คำแสนเดช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 089  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพรจิรา อุปมานะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:34:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 088  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายพิทักษ์ คำแสนเดช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:34:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 087  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรรณวรินทร์ อุทัยศรี  
 โรงเรียน : ส.ว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:34:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 086  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรัญญา เพียรธานี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : เข้าแล้วค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:33:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 085  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-12-18 01:15:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 084  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-12-17 21:17:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 083  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-08-23 06:36:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 082  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-08-07 13:18:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 081  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-07-29 12:02:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 080  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-07-24 20:37:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 079  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-07-01 11:47:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 078  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-06-18 17:17:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 077  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-05-19 17:57:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 076  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-04-29 15:33:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 075  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-04-24 18:05:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 074  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-04-24 18:05:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-03-03 03:13:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-03-03 03:13:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 072  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-03-03 03:13:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Papawarin Yawanopas  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : ม.4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-26 00:08:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 070  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2  
 วันที่ : 2019-02-20 17:41:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 069  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีระพงษ์ ปาปะขัง  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/1  
 วันที่ : 2019-02-19 23:47:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 068  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2  
 วันที่ : 2019-02-19 17:06:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 067  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิริลักษ์ ขุมทอง  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : ม.4/2มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-14 14:12:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 066  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนวัฒน์ พาละภัย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/2 ครับ  
 วันที่ : 2019-02-04 10:19:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 065  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัฐญา ปัดมะฤทธิ์  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัดดีค่ะ 4/3  
 วันที่ : 2019-02-01 14:13:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 064  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : คุณากรณ์ ภักดีสุวรรณ  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2019-02-01 14:11:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 063  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัฐธรรมนูญ ทองพูล  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2019-02-01 14:03:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 062  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิกาลดา วิลัยพิศ  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : สวัสดีรอบ2ค่าาาา 4/3  
 วันที่ : 2019-02-01 14:02:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 061  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นันทวุฒิ บุตรทุมพันธ์  
 โรงเรียน : sw.ro.  
 ข้อความ : สวัสดีครับบรอบที่2 4/3  
 วันที่ : 2019-02-01 13:56:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 060  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรนิภา ภูศรี  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-01 12:58:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 059  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรนิภา ภูศรี  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-01 12:58:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 058  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชนิษฎา ดงพระจันทร์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-01 09:12:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 057  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภวิชญ์ แก้วพิลา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/1 มาอีกรอบครับ  
 วันที่ : 2019-02-01 09:07:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 056  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติศักดิ์ จันทะโช  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : ????  
 วันที่ : 2019-02-01 09:06:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 055  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธัญญากร มูลละ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 16:26:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 054  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวรัฐญา ปัดมะฤทธิ์  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/3 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 15:53:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 053  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Papawarin Yawanopas  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:23:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 052  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อฏิภัศ อันปัญญา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : อฏิภัศ มาครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:22:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:19:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพรทิพย์ บูรณะกิตติ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/2 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:19:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายชัชชัย​ ปัดสา  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : 4/2มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:18:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิทกร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/2มาครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:17:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิวัฒน์ ไกรทรัพย์สม  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2ครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:15:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 046  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิษณุพร  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2 มาค่พ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:14:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 045  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2 ค่ะ????????  
 วันที่ : 2019-01-31 14:13:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 044  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิริลักษ์ ขุมทอง  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:13:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 043  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส จนัดสดา จันทะเรือง  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 042  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมเด็จ ทบศรี  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2คับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 041  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนภัทร อนิวรรตนกูล  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/2 มาครับบ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 040  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนวัฒน์ พาละภัย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สุดยอดเลยครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวเอวิตรา รัตนศรี  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:10:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายชัชชัย​ ปัดสา  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : 4/2​ ครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:07:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-01-31 14:07:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รุ่งสุริยา ราวินิช  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : เรียน  
 วันที่ : 2019-01-31 14:06:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชุตาภา สว่างวงศ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:46:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชราภรณ์ แสงอรุณ  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:41:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เพชรชฎาพร ปนชัยภูมิ  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:40:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติศักดิ์ จันทะโข  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : ม.4/1 มาคับ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:38:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณัฐธันยา ทองศรี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:36:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เพียงตะวัน ม่วงแงว  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : ม.4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บรรณัชร แสงดาว  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : มาคับ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พุฒิพงศ์ โจมเสนาะ  
 โรงเรียน : Sw.Ro  
 ข้อความ : 4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิราภรณ์ พรมวันนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : สวัสดีะ????  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-01-31 08:43:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กนกพร ประเสริฐสังข์  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : คุณากรณ์ ภักดีสุวรรณ  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : คุณากรณ์ 4/3!!  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัฐธรรมนูญ ทองพูล  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : รัฐธรรมนูญ 4/3 ครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุธารินี สุขชารี  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : ม.4/3 มาค้าาาาาา  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐากร จรศรชัย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ฐากร 4/3 "-"  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จักรกฤษณ์ จันทรักษ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จักรกฤษณ์ จันทรักษ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 018  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นันทวุฒิ บุตรทุมพันธ์  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/3 ครับบ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:40:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิกาลดา วิลัยพิศ  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/3 ????  
 วันที่ : 2019-01-31 08:40:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติพงษ์ พันธชุม  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:23:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีระพงษ์ ปาปะขัง  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพีะศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาครับ????????  
 วันที่ : 2019-01-30 11:17:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วชิรภรณ์ แปงเงิน  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : วชิรภรณ์ 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุมิตรา สาริกา  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม. 4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปิยเนตร แก้วไพรวัน  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาค๊าาา  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มุกตามาศ ขันอาษา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธัญพร แก้วประทุม  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิสรา ไปนา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุรเดช. สาชัยยันต์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1. ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุพรรษา พลดร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 ค่ะ มาค่าา  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุพิชญา สังข์เสวก  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาค่าาาา  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภวิชญ์ แก้วพิลา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:13:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วันทนีย์ สุทธิสน  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สุดยอดมากคะ  
 วันที่ : 2018-06-26 14:41:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัศมี เนินนิราช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ขอบคุณนะคะ  
 วันที่ : 2018-04-11 12:17:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปทุมวดี พิมพ์วิชัย  
 โรงเรียน : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
 ข้อความ : เยี่ยมค่ะ  
 วันที่ : 2018-04-10 09:49:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:37:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:37:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:39:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว หงษ์เฟื่อง จันทะเรือง  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:39:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภกิตติ์ โพธิ์ศรีคุย  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีครับคุณครูคนสวย  
 วันที่ : 2020-01-28 11:42:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Pupa Hiranwon  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : Hello  
 วันที่ : 2020-01-28 11:42:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพงศ์ แสนชนะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ  
 ข้อความ : อาโรยยย  
 วันที่ : 2020-01-28 11:43:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:44:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:45:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:45:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปรเมศวร์ เนื่องโนราช  
 โรงเรียน : South America  
 ข้อความ : สวัสดีครับ #เกรด 4 ครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:47:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิสิทธิ์ เนตรแสง  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : คุณครูน่ารักไปหมดเลยใจผมละลายเลยครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:49:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บูมอิอิ  
 โรงเรียน : โคกสง่า  
 ข้อความ : โคกสง่ามาครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:50:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส. หทัยรัตน์ ศาลาผาย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:32:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุจิตรา บุญสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.เอวิตา​ บุตรมารศรี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระ​ศรีนครินทร์​ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ธิดารัตน์ วงคำเหลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว มีณา เสือเจริญ  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 เลขที่13. สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจินดารัตน์ รอดูแสดง  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ ม.4/1 เลขที่17  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุจิตรา บุญสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ภาวิดา น้อยวิบล  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียร ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ธิดารัตน์ วงคำเหลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุจิตรา บุญสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว จรัญญา สันคะนุช  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เยาวลักษณ์ พันภูพฤกษ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เทิดศักดิ์ดา วิเท่ห์  
 โรงเรียน : รร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.เอวิตา​ บุตรมารศรี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระ​ศรีนครินทร์​ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายเสฏฐวุฒิ ดีจันจ้อย  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ธนากร เหล่าจินดา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว กิรณา สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะคุณครู????  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เบ็ญจวรรณ ขันแก้ว  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:35:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-01-28 13:35:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Sasiwan Thumsuna  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะคุณครูรัศมี  
 วันที่ : 2020-01-28 23:08:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับบ⊙_⊙  
 วันที่ : 2020-01-29 10:43:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพงศ์ แสนชนะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ  
 ข้อความ : ????????????  
 วันที่ : 2020-01-29 10:43:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุริยา ทวีชัย  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : รักนะจุฟๆ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:45:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุนทรพจน์​ อุทิตสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : ฮัลโหล​  
 วันที่ : 2020-01-29 10:47:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิสิทธิ์ ศรีพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:48:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุริยา ทวีชัย  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : รักนะจุ้บๆ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:51:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ คุณครูรัศมีคนสวย  
 วันที่ : 2020-01-29 18:08:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะคุณครูรัศมีคนสวย  
 วันที่ : 2020-01-29 18:10:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 18:14:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 18:19:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:34:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:36:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Piyaporn Pantasarn  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:53:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปิยพร พันทะสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่  
 วันที่ : 2020-01-29 19:58:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Piyaporn Pantasarn  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:58:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-01-30 08:28:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : trans friendly dating sites http://pdq3o.akkordeonorchester-ferndorftal.de/casual+kiss+online+dating-74.html trans friendly dating sites trans friendly dating sites  
 วันที่ : 2020-01-30 09:43:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายณภัทร โคมพิมาย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-31 08:57:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนากร  
 โรงเรียน : เหล่าจินดา  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-31 08:59:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online free vpn http://pcmobilevpn.com online free vpn Free VPN  
 วันที่ : 2020-02-14 19:38:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online free vpn http://freevpngold.com online free vpn private vpn  
 วันที่ : 2020-03-18 20:44:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : dating sites for smart singles https://gpq.trustworthydating.site/ dating sites for smart singles dating sites for smart singles  
 วันที่ : 2020-03-28 16:05:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : speed dating online uk http://gcm.datingcaster.site/ speed dating online uk bsnl prepaid data card online recharge  
 วันที่ : 2020-03-31 04:57:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : eelite dating dallas https://datingordering.site elite dating dallas dating gaay boys  
 วันที่ : 2020-04-17 14:57:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : okcupid dating apps iphone https://raritydating.site okcupid dating aplps iphone gay dating questions  
 วันที่ : 2020-04-17 16:23:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : adventist singles online dating https://stonewallingdating.website/sitemap.xml adventist singles online dating adventist singles online dating  
 วันที่ : 2020-04-18 18:35:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Mikel Thibault  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Hello We have large stocks in hand sanitizers and n95 masks directly from our factory in U.S.A. Order here https://screenshot.photos/masksinstock4 Greetings "Sent from my Smart Phone"  
 วันที่ : 2020-04-22 02:44:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : dating online in nigeria https://definesdating.twojaniania.eu dating online in nigeria dating in your 50s blog  
 วันที่ : 2020-04-22 11:06:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online dating older people https://impressivedating.mybigpay.eu online dating older people south african cupid dating site  
 วันที่ : 2020-04-22 12:57:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : does online gaming use data https://bierkompanie.eu does online gaming use data dating in the Dark Australia online  
 วันที่ : 2020-04-24 06:58:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : pink dting website https://weblogdating.website/sitemap.xml pink dating website Long Island Dating Websites  
 วันที่ : 2020-04-27 08:20:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : nigerian american dating site https://sexanddatingsites.adi1.eu nigerian american dating site older woman younger man dating site uk  
 วันที่ : 2020-04-28 05:32:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online data entry jobs in kerala https://greenpowermarkets.eu online data entry jobs in kerala online data entry jobs in kerala  
 วันที่ : 2020-05-02 04:24:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : expensive dating sites https://hostel4540.eu expensive dating sites expensive dating sites  
 วันที่ : 2020-05-06 12:02:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : elite singles seattle https://imgur.com/a/7ITmirU elite singles seattle elite singles seattle  
 วันที่ : 2020-05-19 18:51:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-07-20 01:46:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-17 09:50:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-18 14:10:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-21 04:40:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-21 17:54:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-24 05:01:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-06 13:50:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-09 03:15:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-12 00:28:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-20 13:55:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-21 01:14:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-23 09:58:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-26 18:36:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-29 17:25:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-07 01:59:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-13 13:19:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-16 15:49:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-21 10:17:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-24 22:40:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jolene Catlett  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Hi there Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: hineck.online Get it Now 50% OFF + F  
 วันที่ : 2020-12-03 03:41:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : agrohimesd  
 โรงเรียน : li.de.r.p.romo.20.15supe.r@gmail.com  
 ข้อความ : Доброго времени суток друзья. Качественное удобрение - залог отличного урожая, поэтому так важно применять минеральные подкормки осенью, благодаря которым растениям удастся пережить зимний период и уцелеть от нашестви  
 วันที่ : 2021-01-09 19:49:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-01-20 19:15:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-03 19:58:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-03 20:02:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Mike Adderiy  
 โรงเรียน : no-replymic@gmail.com  
 ข้อความ : Good Day I have just took a look on your SEO for krurassami.net for the current Local search visibility and seen that your website could use a boost. We will increase your Local Ranks organically and safely, using only whitehat methods, while  
 วันที่ : 2021-02-14 02:29:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-03-21 14:12:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-03-24 07:56:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Musanness  
 โรงเรียน : nurgilm@ahmail.xyz  
 ข้อความ : https://vslevitrav.com/ - gen health levitra  
 วันที่ : 2021-04-04 11:06:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account you blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you accesss consistently fast.  
 วันที่ : 2021-04-04 15:34:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-07 15:58:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-07 15:58:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-07 16:01:22