เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อเข้าระบบ :  
รหัสผ่าน :  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม 50018 ครั้ง
สมาชิก 253 รหัส
วิดีโอออนไลน์ 14548 ครั้ง
 
 
ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 099  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กัลยา​ วิชา​กร​  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : สวัสดี​ค่ะ​  
 วันที่ : 2020-01-28 11:37:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 098  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บูมน้อย  
 โรงเรียน : โคกสง่า  
 ข้อความ : เว็บไมาตรฐานครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:36:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 097  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ธนากร อาดคำไพ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียร ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:36:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 096  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วรรณษา ขามผลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:36:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 095  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว การพิน สินจักร  
 โรงเรียน : รร.เฉลิมพระเกีรยติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ????  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 094  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพงศ์ แสนชนะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ  
 ข้อความ : สวัดดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 093  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายปรเมศวร์ เนื่องโนราช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับคุณครู #เกรด 4 น้ะครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 092  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรพรรณ รึผาดำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 091  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 090  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายพิทักษ์ คำแสนเดช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:35:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 089  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพรจิรา อุปมานะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:34:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 088  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายพิทักษ์ คำแสนเดช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:34:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 087  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรรณวรินทร์ อุทัยศรี  
 โรงเรียน : ส.ว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:34:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 086  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรัญญา เพียรธานี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : เข้าแล้วค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:33:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 085  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-12-18 01:15:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 084  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-12-17 21:17:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 083  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-08-23 06:36:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 082  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-08-07 13:18:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 081  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-07-29 12:02:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 080  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-07-24 20:37:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 079  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-07-01 11:47:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 078  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-06-18 17:17:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 077  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-05-19 17:57:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 076  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-04-29 15:33:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 075  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-04-24 18:05:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 074  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-04-24 18:05:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-03-03 03:13:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-03-03 03:13:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 072  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-03-03 03:13:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Papawarin Yawanopas  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : ม.4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-26 00:08:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 070  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2  
 วันที่ : 2019-02-20 17:41:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 069  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีระพงษ์ ปาปะขัง  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/1  
 วันที่ : 2019-02-19 23:47:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 068  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2  
 วันที่ : 2019-02-19 17:06:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 067  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิริลักษ์ ขุมทอง  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : ม.4/2มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-14 14:12:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 066  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนวัฒน์ พาละภัย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/2 ครับ  
 วันที่ : 2019-02-04 10:19:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 065  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัฐญา ปัดมะฤทธิ์  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัดดีค่ะ 4/3  
 วันที่ : 2019-02-01 14:13:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 064  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : คุณากรณ์ ภักดีสุวรรณ  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2019-02-01 14:11:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 063  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัฐธรรมนูญ ทองพูล  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2019-02-01 14:03:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 062  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิกาลดา วิลัยพิศ  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : สวัสดีรอบ2ค่าาาา 4/3  
 วันที่ : 2019-02-01 14:02:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 061  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นันทวุฒิ บุตรทุมพันธ์  
 โรงเรียน : sw.ro.  
 ข้อความ : สวัสดีครับบรอบที่2 4/3  
 วันที่ : 2019-02-01 13:56:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 060  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรนิภา ภูศรี  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-01 12:58:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 059  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรนิภา ภูศรี  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-01 12:58:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 058  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชนิษฎา ดงพระจันทร์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-02-01 09:12:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 057  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภวิชญ์ แก้วพิลา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/1 มาอีกรอบครับ  
 วันที่ : 2019-02-01 09:07:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 056  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติศักดิ์ จันทะโช  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : ????  
 วันที่ : 2019-02-01 09:06:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 055  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธัญญากร มูลละ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 16:26:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 054  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวรัฐญา ปัดมะฤทธิ์  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/3 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 15:53:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 053  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Papawarin Yawanopas  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:23:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 052  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อฏิภัศ อันปัญญา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : อฏิภัศ มาครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:22:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:19:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพรทิพย์ บูรณะกิตติ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/2 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:19:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายชัชชัย​ ปัดสา  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : 4/2มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:18:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิทกร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/2มาครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:17:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอภิวัฒน์ ไกรทรัพย์สม  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2ครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:15:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 046  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิษณุพร  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2 มาค่พ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:14:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 045  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุกัญญา เสนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2 ค่ะ????????  
 วันที่ : 2019-01-31 14:13:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 044  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิริลักษ์ ขุมทอง  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:13:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 043  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส จนัดสดา จันทะเรือง  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2 ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 042  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมเด็จ ทบศรี  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/2คับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 041  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนภัทร อนิวรรตนกูล  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/2 มาครับบ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 040  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนวัฒน์ พาละภัย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สุดยอดเลยครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:11:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวเอวิตรา รัตนศรี  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/2ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:10:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายชัชชัย​ ปัดสา  
 โรงเรียน : เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : 4/2​ ครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 14:07:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-01-31 14:07:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รุ่งสุริยา ราวินิช  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : เรียน  
 วันที่ : 2019-01-31 14:06:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชุตาภา สว่างวงศ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:46:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชราภรณ์ แสงอรุณ  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:41:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เพชรชฎาพร ปนชัยภูมิ  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:40:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติศักดิ์ จันทะโข  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : ม.4/1 มาคับ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:38:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณัฐธันยา ทองศรี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 09:36:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เพียงตะวัน ม่วงแงว  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : ม.4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บรรณัชร แสงดาว  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : มาคับ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พุฒิพงศ์ โจมเสนาะ  
 โรงเรียน : Sw.Ro  
 ข้อความ : 4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิราภรณ์ พรมวันนา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : สวัสดีะ????  
 วันที่ : 2019-01-31 08:44:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-01-31 08:43:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กนกพร ประเสริฐสังข์  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : คุณากรณ์ ภักดีสุวรรณ  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : คุณากรณ์ 4/3!!  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัฐธรรมนูญ ทองพูล  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : รัฐธรรมนูญ 4/3 ครับ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุธารินี สุขชารี  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : ม.4/3 มาค้าาาาาา  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฐากร จรศรชัย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ฐากร 4/3 "-"  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จักรกฤษณ์ จันทรักษ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จักรกฤษณ์ จันทรักษ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/3  
 วันที่ : 2019-01-31 08:42:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 018  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นันทวุฒิ บุตรทุมพันธ์  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/3 ครับบ  
 วันที่ : 2019-01-31 08:40:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิกาลดา วิลัยพิศ  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/3 ????  
 วันที่ : 2019-01-31 08:40:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กิตติพงษ์ พันธชุม  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:23:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธีระพงษ์ ปาปะขัง  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพีะศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาครับ????????  
 วันที่ : 2019-01-30 11:17:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วชิรภรณ์ แปงเงิน  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : วชิรภรณ์ 4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุมิตรา สาริกา  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม. 4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปิยเนตร แก้วไพรวัน  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาค๊าาา  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มุกตามาศ ขันอาษา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธัญพร แก้วประทุม  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:15:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิสรา ไปนา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุรเดช. สาชัยยันต์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1. ค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุพรรษา พลดร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 ค่ะ มาค่าา  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุพิชญา สังข์เสวก  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 มาค่าาาา  
 วันที่ : 2019-01-30 11:14:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภวิชญ์ แก้วพิลา  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : 4/1  
 วันที่ : 2019-01-30 11:13:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วันทนีย์ สุทธิสน  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สุดยอดมากคะ  
 วันที่ : 2018-06-26 14:41:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัศมี เนินนิราช  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ขอบคุณนะคะ  
 วันที่ : 2018-04-11 12:17:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปทุมวดี พิมพ์วิชัย  
 โรงเรียน : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
 ข้อความ : เยี่ยมค่ะ  
 วันที่ : 2018-04-10 09:49:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:37:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:37:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:39:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว หงษ์เฟื่อง จันทะเรือง  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:39:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศุภกิตติ์ โพธิ์ศรีคุย  
 โรงเรียน : สว.รอ  
 ข้อความ : สวัสดีครับคุณครูคนสวย  
 วันที่ : 2020-01-28 11:42:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Pupa Hiranwon  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : Hello  
 วันที่ : 2020-01-28 11:42:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพงศ์ แสนชนะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ  
 ข้อความ : อาโรยยย  
 วันที่ : 2020-01-28 11:43:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:44:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:45:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุวิจักขณ์ สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:45:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปรเมศวร์ เนื่องโนราช  
 โรงเรียน : South America  
 ข้อความ : สวัสดีครับ #เกรด 4 ครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:47:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิสิทธิ์ เนตรแสง  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : คุณครูน่ารักไปหมดเลยใจผมละลายเลยครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:49:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บูมอิอิ  
 โรงเรียน : โคกสง่า  
 ข้อความ : โคกสง่ามาครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 11:50:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส. หทัยรัตน์ ศาลาผาย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:32:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุจิตรา บุญสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.เอวิตา​ บุตรมารศรี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระ​ศรีนครินทร์​ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ธิดารัตน์ วงคำเหลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว มีณา เสือเจริญ  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ม.4/1 เลขที่13. สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจินดารัตน์ รอดูแสดง  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ ม.4/1 เลขที่17  
 วันที่ : 2020-01-28 13:33:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุจิตรา บุญสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ภาวิดา น้อยวิบล  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียร ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว ธิดารัตน์ วงคำเหลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว สุจิตรา บุญสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว จรัญญา สันคะนุช  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เยาวลักษณ์ พันภูพฤกษ์  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย เทิดศักดิ์ดา วิเท่ห์  
 โรงเรียน : รร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.เอวิตา​ บุตรมารศรี  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระ​ศรีนครินทร์​ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายเสฏฐวุฒิ ดีจันจ้อย  
 โรงเรียน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย ธนากร เหล่าจินดา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว กิรณา สุวรรณชะลา  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะคุณครู????  
 วันที่ : 2020-01-28 13:34:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เบ็ญจวรรณ ขันแก้ว  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 13:35:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-01-28 13:35:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Sasiwan Thumsuna  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะคุณครูรัศมี  
 วันที่ : 2020-01-28 23:08:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัณฑิต พระนำ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับบ⊙_⊙  
 วันที่ : 2020-01-29 10:43:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณฐพงศ์ แสนชนะ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ  
 ข้อความ : ????????????  
 วันที่ : 2020-01-29 10:43:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุริยา ทวีชัย  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : รักนะจุฟๆ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:45:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุนทรพจน์​ อุทิตสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ร้อยเอ็ด​  
 ข้อความ : ฮัลโหล​  
 วันที่ : 2020-01-29 10:47:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อภิสิทธิ์ ศรีพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:48:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย สุริยา ทวีชัย  
 โรงเรียน : สว.รอ.  
 ข้อความ : รักนะจุ้บๆ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:51:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ คุณครูรัศมีคนสวย  
 วันที่ : 2020-01-29 18:08:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะคุณครูรัศมีคนสวย  
 วันที่ : 2020-01-29 18:10:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 18:14:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 18:19:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:34:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปัณฑารีย์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:36:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Piyaporn Pantasarn  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:53:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปิยพร พันทะสาร  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่  
 วันที่ : 2020-01-29 19:58:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Piyaporn Pantasarn  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 19:58:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-01-30 08:28:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : trans friendly dating sites http://pdq3o.akkordeonorchester-ferndorftal.de/casual+kiss+online+dating-74.html trans friendly dating sites trans friendly dating sites  
 วันที่ : 2020-01-30 09:43:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายณภัทร โคมพิมาย  
 โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-31 08:57:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนากร  
 โรงเรียน : เหล่าจินดา  
 ข้อความ : สวัสดีครับ  
 วันที่ : 2020-01-31 08:59:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online free vpn http://pcmobilevpn.com online free vpn Free VPN  
 วันที่ : 2020-02-14 19:38:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online free vpn http://freevpngold.com online free vpn private vpn  
 วันที่ : 2020-03-18 20:44:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : dating sites for smart singles https://gpq.trustworthydating.site/ dating sites for smart singles dating sites for smart singles  
 วันที่ : 2020-03-28 16:05:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : speed dating online uk http://gcm.datingcaster.site/ speed dating online uk bsnl prepaid data card online recharge  
 วันที่ : 2020-03-31 04:57:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : eelite dating dallas https://datingordering.site elite dating dallas dating gaay boys  
 วันที่ : 2020-04-17 14:57:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : okcupid dating apps iphone https://raritydating.site okcupid dating aplps iphone gay dating questions  
 วันที่ : 2020-04-17 16:23:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : adventist singles online dating https://stonewallingdating.website/sitemap.xml adventist singles online dating adventist singles online dating  
 วันที่ : 2020-04-18 18:35:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Mikel Thibault  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Hello We have large stocks in hand sanitizers and n95 masks directly from our factory in U.S.A. Order here https://screenshot.photos/masksinstock4 Greetings "Sent from my Smart Phone"  
 วันที่ : 2020-04-22 02:44:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : dating online in nigeria https://definesdating.twojaniania.eu dating online in nigeria dating in your 50s blog  
 วันที่ : 2020-04-22 11:06:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online dating older people https://impressivedating.mybigpay.eu online dating older people south african cupid dating site  
 วันที่ : 2020-04-22 12:57:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : does online gaming use data https://bierkompanie.eu does online gaming use data dating in the Dark Australia online  
 วันที่ : 2020-04-24 06:58:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : pink dting website https://weblogdating.website/sitemap.xml pink dating website Long Island Dating Websites  
 วันที่ : 2020-04-27 08:20:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : nigerian american dating site https://sexanddatingsites.adi1.eu nigerian american dating site older woman younger man dating site uk  
 วันที่ : 2020-04-28 05:32:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : online data entry jobs in kerala https://greenpowermarkets.eu online data entry jobs in kerala online data entry jobs in kerala  
 วันที่ : 2020-05-02 04:24:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : expensive dating sites https://hostel4540.eu expensive dating sites expensive dating sites  
 วันที่ : 2020-05-06 12:02:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : elite singles seattle https://imgur.com/a/7ITmirU elite singles seattle elite singles seattle  
 วันที่ : 2020-05-19 18:51:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-07-20 01:46:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-17 09:50:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-18 14:10:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-21 04:40:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-21 17:54:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-09-24 05:01:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-06 13:50:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-09 03:15:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-12 00:28:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-20 13:55:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-21 01:14:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-23 09:58:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-26 18:36:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-10-29 17:25:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-07 01:59:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-13 13:19:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-16 15:49:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-21 10:17:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2020-11-24 22:40:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jolene Catlett  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Hi there Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: hineck.online Get it Now 50% OFF + F  
 วันที่ : 2020-12-03 03:41:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : agrohimesd  
 โรงเรียน : li.de.r.p.romo.20.15supe.r@gmail.com  
 ข้อความ : Доброго времени суток друзья. Качественное удобрение - залог отличного урожая, поэтому так важно применять минеральные подкормки осенью, благодаря которым растениям удастся пережить зимний период и уцелеть от нашестви  
 วันที่ : 2021-01-09 19:49:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-01-20 19:15:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-03 19:58:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-02-03 20:02:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Mike Adderiy  
 โรงเรียน : no-replymic@gmail.com  
 ข้อความ : Good Day I have just took a look on your SEO for krurassami.net for the current Local search visibility and seen that your website could use a boost. We will increase your Local Ranks organically and safely, using only whitehat methods, while  
 วันที่ : 2021-02-14 02:29:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-03-21 14:12:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-03-24 07:56:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Musanness  
 โรงเรียน : nurgilm@ahmail.xyz  
 ข้อความ : https://vslevitrav.com/ - gen health levitra  
 วันที่ : 2021-04-04 11:06:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account you blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you accesss consistently fast.  
 วันที่ : 2021-04-04 15:34:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-07 15:58:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-07 15:58:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-07 16:01:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-12 22:21:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-05-12 22:25:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : High quality supplements help you build the body of your dreams. If you wish nothing but the best for your silhouette and health, be sure to get steroids from the Balkan pharmaceuticals. Balkan Pharmaceuticals is one of the largest manufacturers  
 วันที่ : 2021-09-08 19:58:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-10-04 00:58:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-11-03 20:46:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : MichaelFaf  
 โรงเรียน : gosaorlov472@gmail.com  
 ข้อความ : секс видео девушки дрочат парням - лучшее сек  
 วันที่ : 2021-11-25 06:22:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2021-12-09 03:38:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรวิลัย จุฑาศรี  
 โรงเรียน : สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ ชื่อพินนะคะ  
 วันที่ : 2021-12-17 09:11:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวฐิติญา ชาวงค์  
 โรงเรียน : โรงเรียนสตรีศึกษา  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ วันที่2021-01-17  
 วันที่ : 2021-12-17 09:19:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวกฤษฎาภรณ์ ประเสริฐสังข์  
 โรงเรียน : โรงเรียนสตรีศึกษา  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ 2021-12-17 09:19:20  
 วันที่ : 2021-12-17 09:20:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Thitiya chawong  
 โรงเรียน : สตรีศึกษา  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-12-17 09:21:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาว  
 โรงเรียน : โรงเรียนสตรีศึกษา  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ 2021-12-17 09:21:30  
 วันที่ : 2021-12-17 09:22:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กานจณาพร วิฤทธิ์ชัย  
 โรงเรียน : สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ 2021-12-17 09:25:55  
 วันที่ : 2021-12-17 09:26:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทนตวรรณ ปั่มเเม่นปืน  
 โรงเรียน : สตรีศึกษา  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-12-17 09:27:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพิริษา มงคลแก่นทราย  
 โรงเรียน : สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-12-17 10:38:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พิริษา มงคลแก่นทราย  
 โรงเรียน : สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-12-17 15:05:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทิวานันท์ ลีโคกกลาง  
 โรงเรียน : สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : .  
 วันที่ : 2021-12-20 15:36:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทนตวรรณ ปั่มเเม่นปืน  
 โรงเรียน : สตรีศึกษา  
 ข้อความ : สวัสดีค่ะ  
 วันที่ : 2021-12-28 12:35:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กฤตานนท์ มูลอำคา  
 โรงเรียน : สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  
 ข้อความ : ดูงาน  
 วันที่ : 2022-01-08 21:31:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2022-01-14 03:54:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม :  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ :  
 วันที่ : 2022-01-16 07:40:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Genarounomy  
 โรงเรียน : gl7139885@gmail.com  
 ข้อความ : русское домашнее порно измена https://pornoz.top/ скачать  
 วันที่ : 2022-01-20 15:57:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ไวทยา​ จันทโสก  
 โรงเรียน : สตรี  
 ข้อความ : ..  
 วันที่ : 2022-01-25 20:01:51